Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatók!

Az adatvédelmi tájékoztató, illetve az adatkezelési szabályzat a Dokumentumtárból tölthető le.

2018.05.24


Daubner Béla egyéni terápiát a továbbiakban nem vállal.

Tisztelt Érdeklődők!

Daubner Béla egyéni terápiát a továbbiakban nem vállal.

2018.05.24


Hajnali jóga

Hajnali jóga Kovács Noémivel szerdánként.

2014.11.04


TOVÁBBI HÍREK

Jóga és Önismeret

 


Nevünk jóga és önismeret.

Először az általunk tanított és pszichoterápiás gyógyító munkánkban használt és önismeretet segítő pszichoterápiás módszereket ismertetjük. A legrégebben kifejlesztett integratív hipnoterápia olyan felnőtt pszichoterápiás módszer, amely terápiás kommunikációt a módosult tudatállapot hasznosításával, és egy adott terápiás feladatra alkalmazható számos pszichoterápiás módszer felhasználásával kívánja megvalósítani. A módszer lényege az integratív szemlélet, mely elsősorban módszertani, technikai, másodsorban elméleti síkon nyilvánul meg. A technikai síkon ez egy adott pszichés problémára, illetve pszichoterápiás célkitűzésre, feladatra alkalmazható több, a nemzetközi és hazai irodalomban is hatékonynak ítélt módszer ötvözését jelenti, függetlenül azok elméleti hátterének különbözőségétől. Ugyanakkor az IntHT (integratív hipnoterápia) feltételez egy minden terápiás elméletben közös, általános emberképet, az egyén belső folyamatainak egy általánosan elfogadott szemléletét; távlatilag a módszer célja a különböző pszichológiai elméletek részleteikben történő integrálása, a különböző rész-elméletek egyetlen, gyakorlatban alkalmazható szerkezeti modellben történő bemutatása. Az integratív szemlélet alapelve szerint az ember belső folyamatainak leírását célul kitűző különböző elméletek, iskolák, egyetlen, közös tartalmat írnak le különböző „nyelven”, ezért kitűzött célja a hasonlóságok keresése, a szakkifejezések egymás nyelvére történő lefordítása, az elméletek integrálása.

Az IntHT által felhasznált módszerek mindegyike a terápiás órák jelentős részében használja fel a módosult tudatállapot formáit – hipnózis, relaxáció – ezért elnevezése gyűjtőszóval integratív hipnoterápia. Az IntHT célja olyan eszközök biztosítása a pszichoterapeuta számára, mellyel az emberi psziché megbetegedéseinek és elakadásainak legszélesebb spektruma kezelhetővé válik. Az IntHT alaptételként fogadja el, hogy eme spektrum egymástól jelentős mértékben különböző jelenségeket foglal magába, s ezért egy integrált szemlélet mentén fontosnak tartja az adott kliens aktuális belső folyamatainak, személyiségstruktúrájának, és a változás előfeltételeként elfogadott motiváció és énerő mértékének felmérését, valamint a megfelelően alkalmazható technikák kiválasztását és személyre-szabását. A felhasznált módszerek közül a Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP), valamint a Hipnoanalízis, Ego State Terápia a mélylélektani személyiségelméleten, patogenezisen és terápia-elméleten alapul, és elsősorban a koragyerekkori elakadások, általánosan sérült személyiségstruktúrák, pervazív tünetegyüttesek és súlyos neurotikus állapotok esetén a hosszú távú (több, mint 40 terápiás óraszámú) pszichoterápiás beavatkozások elsődleges eszközét alkotják. A Neurolingvisztikus Programozás, a Kognitív-Viselkedésterápia szemléleti elemei, a hipnobehaviorális technikák és az Ericksoni Pszichoterápia elsősorban a tanulás-lélektani, kognitív és bio-pszicho-szociális személyiségmodellre épülnek, és kiválóan alkalmazható eszközei a konkrét tematikával és jól funkcionáló személyiséggel, megfelelő motivációval és énerővel rendelkező kliensek rövid távú (15-40 terápiás óraszámú), célzott, stratégiai jellegű pszichoterápiájának.
Az IntHT képzése során egyenlő hangsúly kerül
-         a sajátélményre
-         a módosult tudatállapot létrehozásának, felhasználásának és általános jellemzőinek megismerésére
-         a fent említett pszichoterápiás módszerek és azok elméleti hátterének módszertiszta elsajátítására
-         a pszichoterapeuta személyiségének jellemzőire, az önismeretre
-         a pszichopatológia és a személyiségfejlődés, valamint az általános pszichoterápiás szabályszerűségek, a betegvezetés és a kapcsolatkezelés beható ismeretére.
A cél olyan sokoldalú és érett terapeuták képzése, akik a terápiás változók sokaságával tudnak bánni, s ezeket képesek megfelelően szintetizálni.
Képzéseink keretében Asszertív tréninget is oktatunk. A képzések háttereként Fejlődéslélektan és pszichopatológiai ismereteket is tanítunk.

Jóga oktatásban a A Himalájai Tradíciót követjük, amelyben a spirituális tudás töretlen folyama áramlik, és a himalájai barlangkolostorokban élő nagyszerű bölcsektől származik. A hagyomány kapcsolódik Maitréja Buddhához is, és ősi kapcsolata van a kereszténységgel, ami lehetővé teszi, hogy mind a nyugati és keleti kultúrákban továbböröklődjön a jóga e hagyományvonala.

E Tradíció az emberi elme képzésének különleges módszereit tanítja. Felébreszti a Tudatosságnak nevezett energiát, hogy az lényegi természetünket jelentse – „Te vagy Az” –, míg az egocentrikus személyiségünk és a külsődlegessel való azonosulásunk helyébe a mindörökké tiszta, mindörökké bölcs, mindörökké szabad Örök Önvalóról szerzett tudás lép. A hagyomány módszerei tudományosak, szisztematikusak és bizalmasak, melyek a beavatás misztériumában tetőződnek, valamint abban, hogy a tanítványt közvetlenül részesítik a Tudatosság energiájában mindaddig, amíg maga is mesterré nem válik.

A jóga meditáció Himalájai Tradíciója Patandzsali Jóga-szútráinak bölcsességét ötvözi a tantrák filozófiájával és gyakorlataival, valamint azokkal a különleges szóbeli instrukciókkal és beavatási tapasztalatokkal, melyek mind szentek és jóga mesterek hosszú láncán keresztül adódtak tovább, akik neve lehet ismert, és lehet ismeretlen. A Tradíció mégsem három, össze nem függő elem valamely intellektuális kombinációja, hanem egy egységesített rendszer, melyben minden részegység szervesen kapcsolódik egymáshoz.

Jóga óráinkat Kovács Noémi és Dr. Daubner Béla András nemzetközi jóga tanár vezeti. Elkezdtük önismeretre és a Tradícióra épülő  jóga tanár és terapeuta képzésünket. A jógikus önismereti képzés tervezésére az vezetett bennünket (Kovács Noémi és Dr. Daubner Béla András), hogy azt tapasztaltuk és tapasztaljuk, hogy a Raja (Patanjali, Astanga) jóga 8 lépcsős útjának első két foka a jáma és nijáma a fogyasztói társadalomban mint elsődleges feltétel szinte meg sem jelenik, és a későbbiekben sem lesz része a tanított jógának. Feltételezéseink szerint a brahmin családban született és ott szocializálódott személyeknek ez a két feltétel szinte adott, személyiségük részét képezi. A későbbiekben erre az alapra épült a jóga további hat szintje (angája). Nekünk fogyasztó társadalmi polgároknak, feltételezésünk szerint ezt felnőttként kell létrehoznunk, önismereti képzés révén. A tanú tudatossága, az állandó éberség, a kondicionáltságok és hiedelem rendszer átdolgozása nélkül igazi, a tudat fejlődésére épülő jóga gyakorlás elképzelhetetlen. Az önismereti képzettségünket létre kell hozni, ha a tradicionális úton akarunk haladni, és közel szeretnénk kerülni Önvalónkhoz és az igazi jógikus ösvényen akarunk járni. 
Az önismeret kellő fejlesztésére a kognitív terápiát, pszichodrámát, „bodywork”-öt, asszertív tréninget, fejlődés-lélektani és pszichopatológiai ismereteket, módosult tudatállapotot és természetesen a Himalája tradicionális jóga módszereit fogjuk használni. A felkészülést szolgálja a nyári jóga órák, augusztusi négynapos elvonulás és a Fejlődés-lélektan és pszichopatológia képzés. A képzésekről részletesen a képzések fejezetben olvasható.